Oven esteettömyys takaa helppokulkuisuuden kaiken ikäisille asukkaille

Kerrostalon sisäänkäynti

Rakennuksen sisäänkäyntien suunnittelussa on huomioitava, että oven käyttö tulee olla mahdollista kaiken ikäisille ihmisille. Ulko-ovista pitää pystyä kulkemaan myös apuvälineiden, kuten rollaattorin ja pyörätuolin kanssa. Esteettömyys ja oven helppokäyttöisyys ovat paitsi käyttömukavuuden ja asumisviihtyvyyden kannalta oleellisia tekijöitä, niin myös lainsäädännössä säädettyjä vaatimuksia. Ulko-ovien moitteeton toiminta ja esteettömyys ovat erityisen tärkeitä kerrostaloasumisessa.

Moduulirakenteet tekevät sisäänkäyntien uusimisen helpoksi

Vanhojen kerrostalojen sisäänkäynnit koostuvat perinteisesti suurilla lasiaukoilla varustetuista teräsovista, joissa on ovipumpulla toteutettu automaattisulkija. Uusissa rakennuksissa suositaan alumiinirakenteita, jotka ovat kevyempiä käsitellä, mutta takaavat silti erinomaisen vääntöjäykkyyden ja kestävyyden. Kerrostalojen sisäänkäynnin on usein toteutettu helposti vaihdettavina moduulirakenteina. Tämän ansiosta ulko-ovi ja sen viereiset ikkunat on helppo irrottaa ja korvata kokonaisuus yhdellä, uusien määräysten mukaisella moduulilla. Kun moduulit kootaan tehtaalla valmiina, vie yhden sisäänkäynnin uusiminen vain työpäivän verran aikaa.

Esteettömän ulko-oven tunnusmerkkejä ovat riittävä leveys ja helppo avattavuus

Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä tuli voimaan vuoden 2018 alussa. Asetuksella halutaan edistää ihmisten yhdenvertaisuutta ja sitä, että ihmisillä olisi monipuolisemmat mahdollisuudet valita asuinpaikkansa. Vuosikymmeniä sitten oli tyypillistä, että ikäihminen joutui luopumaan kerrostalo-osakkeestaan, koska rappukäytävästä ja ulko-ovesta kulkeminen oli liikuntarajoitteiden ja vähentyneiden voimien vuoksi mahdotonta. Tänä päivänä hissittömät kerrostalot ovat käyneet yhä harvinaisemmiksi Myös ulko-ovia on nykyaikaistettu varsinkin julkisivusaneerausten yhteydessä.

Esteettömyysasetus 4 §:n mukaan rakennuksen ulko-oven käytön tulee olla mahdollista liikkumisrajoitteiselle henkilölle. Oviaukon leveys tulee olla riittävä, jotta pyörätuolia käyttävän henkilön on mahdollista kulkea siitä esteettä. Pääkulkuoven suositusleveys on pientaloissa 800 mm ja kerrostaloissa vähintään 850 mm. Ovi ei saa myöskään olla liian jäykkä avattava. Ulko-oven avaamiseen ei asetuksen mukaan tulisi käyttää yli 10 newtonmetrin suuruista voimaa. Se vastaa yhden kilogramman painoisen esineen nostamista maasta.

Kerrostalon sisäänkäynti

Automaattiavaaja vähentää voiman tarvetta

Painavan ulko-oven avaamista voidaan helpottaa automatisoinnilla. Ovi voidaan avata automaattisesti esimerkiksi avauspainikkeella, kaukosäätimellä tai liiketunnistimella. Mikäli ulko-ovessa on automaatiolla toimiva lukitus, on oven avautuessa kuuluttava äänimerkki ja merkkivalo, jotka ilmaisevat oven olevan auki. Ovikoodilaitteiden ja ovisummerien sijoittelu on suunniteltava siten, että niiden käyttö on mahdollista myös lapsille ja pyörätuolia käyttäville.

Yksi tärkeä osa esteetöntä oviratkaisua on se, että sisä- ja ulkopuolella on riittävästi tilaa liikkua. Leveäkin oviaukko voi olla hankala käyttää pyörätuolilla, jos oven lähellä joutuu tekemään jyrkän käännöksen. Yleensä rappukäytävän puolella on hyvin tilaa, mutta monissa vanhoissa rakennuksissa ulkopuoliset rakenteet ovat liian kapeita tai niissä on suuria korkeuseroja. Korjausrakentamisessa kannattaakin miettiä huolella säilytetäänkö oven leveys ja sen sijainti ikkunoihin samana. Muuttamalla oven leveyttä ja sen sijaintia rappukäytävään johtavassa aukossa voidaan löytää selkeitä parannuksia käytettävyyteen.

Esteettömän ulko-oven kynnys ei saa olla liian korkea

Suomalaisessa rakentamisessa on totuttu oviin, joissa on selvästi erottuva kynnys. Tällä on selkeä pohjoista sijainnista johtuva selitys. Korkeilla kynnyksillä on haettu energiatehokkuutta ja poistettu lumen ja jään aiheuttamaa haittaa oven avautumiselle.

Ovesta kulkeminen pyörätuolilla tai rollaattorilla on vaikeaa tai mahdotonta, jos ovessa on liian korkea kynnys. Esteettömyysasetuksen mukaan oven yhteydessä ei saa olla tasoeroa tai kynnystä, ellei se ole ääni-, kosteus- tai muiden vastaavien olosuhteiden vuoksi välttämätöntä. Tällöin kynnys saa olla enintään 20 mm korkea. Myös kynnyksen muotoilulla voidaan vaikuttaa siihen, että pyörätuolilla ja rollaattorilla kulkeminen helpottuu. Riittävä viiste tai reilun kokoinen pyöristys mahdollistaa kulkemisen heikoimmillakin voimilla.

Alumiiniovi mukautuu helposti esteettömyyden vaatimuksiin

Raami-ulko-ovet suunnitellaan, valmistetaan ja asennetaan esteettömyysasetuksen mukaisesti. Alumiininen ovirakenne soveltuu uudisrakennusten lisäksi erinomaisesti myös korjausrakentamisen tarpeisiin. Kaikki tuotteet tehdään mittatilaustyönä, joten niistä voidaan koota tarkalleen kunkin kohteen tarpeita vastaava kokonaisuus.

Suuren vääntölujuuden omaava alumiiniovi istuu millintarkasti paikalleen ja soveltuu näin hyvin tarkkaa mitoitusta ja kestävää rakennetta edellyttävälle automatiikalle. Oviin voidaan asentaa automatisoitu avaus- ja lukitusmekanismi sekä valita kohteeseen parhaiten sopiva kynnyksen muoto ja materiaali.

Lue lisää aiheesta:
Ympäristöministeriö 2018. Esteettömyys. Ympäristöministeriön ohje rakennuksen esteettömyydestä.
Niina Kilpelä, Ympäristöministeriö. Rakennustieto Oy, 2019: Esteetön rakennus ja ympäristö.

Lue myös muut kerrostalojen ulko-ovia käsittelevät Raami-artikkelit:
Taloudelliset avustukset taloyhtiön ulko-ovien uusimisessa
Oven taloudellinen käyttöikä – milloin kerrostalon ulko-ovet kannattaa vaihtaa uusiin?
Oven potkupelti – välttämätön varuste vai muisto -60-luvulta?

OSALLISTU OVIWEBINAARIIMME