Ajatuksia ikkunoiden ja ovien valintaan

Raamin maisemaikkuna ja liukuovi

Ikkunoiden valinnasta on tullut vuosi vuodelta tärkeämpi osa pientalojen suunnitteluprosessia. Perinteisiä valintakriteerejä ovat kestävyys, toimivuus, turvallisuus ja energiatehokkuus. Näiden lisäksi ikkunat ja ovet vaikuttavat myös huomattavasti rakennuksen arkkitehtoniseen ilmeeseen ja kauneuteen. Karmien ja puitteiden väri, malli ja muotokieli tulee olla linjassa talon muun ilmeen kanssa. Kun haetaan harmonista kokonaisuutta, niin pienetkin yksityiskohdat, kuten eristyslasin välilistojen väri tai karmiruuvien sijainti ovat tärkeitä yksityiskohtia.

Ikkunoilla ja ovilla on niiden toiminnallisuuden ja visuaalisen ilmeen luojina lisäksi keskeinen rooli talossa myös lämmöneristyksen ja viihtyvyyden suhteen. Sisätilojen tulee pysyä tasaisen lämpiminä ja vedottomina samalla kun ympäristön meluhaitat pysyvät poissa. Tässä uusin eristyslasiteknologia on suurena apuna. Ikkunan ei tarvitse olla kompromissi. Valikoima on todella runsas ja kun eristyslasit valmistetaan aina mittatilaustuotteina, voidaan eri ominaisuuksia poimia samaan tuotteeseen.

Luonnonvalon määrän merkitys on kasvanut viime vuosien aikana talojen ja rakennusten suunnittelussa. Suurilla lasipinnoilla saadaan tuotua valoa ja ympäröivää maisemaa osaksi sisällä olevaa tilavaikutelmaa. Ja toisaalta samalla luodaan myös yhteys ulkomaisemaan, joka hyvällä suunnittelulla avautuu ikkunoiden näkymistä kauniiden maalausten lailla.

Suuria lasipintoja käytettäessä tulee rakenteiden suunnitteluun ja materiaalien valintaan käyttää erityistä huolellisuutta. Laatu syntyy hyvistä materiaaleista ja ammattitaitoisista rakentajista ja yhteistyökumppaneista. Yksi laadunvarmistuksen kulmakivi on, että ikkunatoimittaja tunnistaa asiakkaan tarpeet ja osaa esitellä tarjolla olevat vaihtoehdot riittävän ajoissa. Näin kohteeseen saadaan halutunlainen kokonaisuus. Valoaukon koon maksimointi, karmien häivyttäminen rakenteiden sisään ja listaton asennus ovat usein kriteerejä, jotka puoltavat alumiini-ikkunoiden valintaa.

Laadukas tuote on toimiva ja hyvässä kunnossa vielä vuosienkin jälkeen. Ikkunoiden ja ovien kohdalla tämä tarkoittaa niin näkyvien pintojen säänrasituksen ja kulutuksen kestävyyttä, kuin myös helojen eli saranoiden ja lukitusmekanismien kestävyyttä ja toimivuutta. Myös auringonsuojalasituksesta on tullut suunnittelun arkipäivää.

Ikkunoiden ja ovien elinkaaren aikana syntyneet kokonaiskustannukset muodostuvat investointi- ja käyttökustannuksista. Investointikustannukset syntyvät rakentamisen aikana elementtien hankinnasta ja asennuksesta. Käyttökustannukset muodostuvat ylläpito- ja kunnossapitokuluista. Käyttökustannuksia pystytään oleellisesti pienentämään panostamalla jo rakennusvaiheessa laadukkaisiin, kestäviin, toimintavarmoihin ja energiatehokkaisiin Raami-ikkunoihin ja -oviin.

Petteri Jarmala

 

Petteri Jarmala

Petteri Jarmala vastaa Raamin yksityisasiakasmyynnistä ja arkkitehtipalveluista. Hän on itse rakentanut kolme taloa.

 

Lue lisää aiheesta:
Omakotitalon ikkunajärjestelmät
Nostoliukuovet / Lasiliukuseinät
Omakotitalon lasiset ulko-ovet, käyntiovet