Tietopankki

Aiheesta:

omakotitalo

Palo-ovi kuvattuna polttotestisssä.

Paloikkunat ja palo-ovet tuovat turvallisuutta pientaloasumiseen

Omakotitalojen paloikkunoiden ja palo-ovien kysyntä lisääntyy Suomessa vuosi vuodelta. Pientaloja rakennetaan yhä ahtaammille tonteille, jolloin rakennusten väliin todella pienet suojavyöhykkeet. Erityisesti vanhojen asuinalueiden täydennysrakentamisessa asuinrakennukset, autotallit ja naapurirakennukset ovat vain muutaman metrin päässä toisistaan. Osa lisääntyneestä palotuotteiden kysynnästä johtuu siitä, että vanhoja rakennuksia muutetaan peruskorjauksen yhteydessä entistä turvallisemmiksi.

Lue lisää